МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Набояд фирефта шавад

Набояд фирефта шавад

Ҳизбу ҳаракатҳое, ки мақсади ғаразнок доранд ва ҳатто баъзан ташкилотҳои бонуфуз чун мисли САҲА пуштибонӣ кунанд мо ҳеҷ вақт тарафдории онҳоро нахоҳем кард.

         Ҷомеаи башарӣ зидди терроризм ва эктремизм аст аммо аз чи бошад ки як ташккилоти бонуфуз мисли САҲА пуштибонии ҲНИ –ро мекунад. Сабабгори бештари бадбахтиҳо дар кишвари мо худи ҲНИ буд, имрӯз боз даъвои бегуноҳӣ мекунад.

Дар масъали дигар мехоҳам бобати ВМКБ фикри худро манзур намоям.         

Бадахшонрои нигини Тољикистон ва ё дарвозаи он меноманд, ки бесабаб нест. Агар бо ин мавзеъ аз нигоњи илмњои табиатшиноси нигарем мебинем, ки ин ќуллањои осмонбўс чи ганљинаи бузурги кшфнашудае мафњўз аст. Агар 60- фисади обњои осиёи марказї мансўб ба Тољикистон бошад, њамин муќаррар ба Бадахшон рост меояд.

         Мардуми бадахшон таърихан бадигар минтаќањои кишвар робитањои дўстї доштанд, ки зикри онњо дар сањифањои таърихи миллат табт гаштааст. Дар солњои њокимияти шўрави бадахшон чун як ќисмати куњии Тољикистон хеле рўшд намуд њарсол садњонафар хатмкунандагони ин манотиќи куњи ба Шањрњои Душанбе, Кулоб, Хуљанд ва Бохтар барои хонда омада солњои донишљуи ба љавонони минтаќањои гуногуни кишвар дўстона зиндаги мекарданд. 

      Солњои донишљўйии муалифи ин навиштор басолњои њаштодуми асри гўзашта рост меояд, ки њамроњамон љавонони зиёди Бадахшони тањсил мекарданд.   Дар як миз нишаста хўрок мехурдему китоб мехондем, китобу лексияњои якдигарро ба орият мегирифтем.  Умуман як муњаббати самимию дўстона байнамон буд.  Он солњо шоироне чун Мирсаид Миршакар, Нодир Шамбезода, Салимшо Њалимшо, Муњамадалиев  Њайдаралї ва дигарон аз пайи эљод буданд, ки навиштањои онњоро мо љавонон бо шавќи зиёд мехондем. Махсусан достони “Ќишлоќи тиллойи”-и Мирсаид Миршакар дўсдорони зиёде дошт.

        Дар солњои истиќлолият ин минтаќаи куњии кишвар бо сиёсати пешгирифтаи пешвои муазами миллат хеле рушд намуд. Дар њамма соњаи мављудаи Вилоят пешравињо бачашм мерасад, Сатњи зиндагии мардум бо пайдошудани љойњои нави кори хело боло рафтааст.  Зикран бамаврид аст, ки таваљљуњи сарвари давлат ба ин минтаќаи дурдасти кишвар хеле зиёд  аст, ки мо инро аз сафарњои кории пешвои миллат бо накуи дарк мекунем. Гумони ѓолиб аст, ки имрўзњо мардуми ин сарзамини бињиштосо омодаги ба љашни 30 – солагии Истиќлолият доранд, мардуми Бадахшон бахусус љавононро лозим меояд, ки фирефтаи њаргуна гўруњњои тундгаро нашуда, бањри ободии кишвари хеш хиштеро болои хишт гўзоранд, нињоле сабзонанд, то фардо бо ин амали накуи худ ифтихор намоянд. Њодисањои дар таърих рухдода собит месозад, ки њаркас дар њар љода манфиати хешро фигр мекунанд.  Мо њам бояд биандешем, ки ба насли оянда аз худ чи меросе мемонем.  Мо имрўз бояд шукронаи онро намоем , ки бо ризогии Худованд ба љанги шањрвандии хеш тез хотима додему силоњ афканда ба даст белу каланд гирифта аз пайи ободию бунёдкорињо гаштем.

      Биёетон назар ба он кишварњое, меандозем ки имрўзњо ба њамлањои террористон ќрор гирифтанд дар чи њоланд.  Чанде пеш расонањо хабарї хабар расонданд, ки дар тарабхонаи Дубайи шањри Кобул дар туйи арусию домодї , ки домани њазор нафар иштирок доштанд бо дасти террористи худкуше амале анљом дода шуд, ки 63 нафар њалок ва зиёда аз 100 нафари дигар захми гардиданд. Дар кишвари мо, ки гулгаштњои шањрњои Душанбе, Кулоб, Хуљанд ва Бохтар љавону пиронсол бемалол гашту гузор доранд то соатњои 10-и шаб дар дењотњо базми арусию домодї идома миюбад њамма хушнудем аз чизе бим надорем. Чун нек меандешем инн басо аз неъмати бузурги худованди асту шукрона боядкрд.

         Моро лозим меояд, ки шукронаи ин њама неъматњоро бољо оварда побанди њељгуна таблиѓоти бегонагон нашуда ободии кишварамонро аз обод намудани хонадону мањалаамн оѓоз намоем, зеро ба ибораи Лоиќ Шерали “Ватан сармешвад аз гањвора ”. 

           Мо ањли Тољикистони азиз бояд дар њамаи корњо пайрави пешвои миллат бошем.

 

         Рустами Солеҳ-корманди шуъбаи маорифи ноҳия

 

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 02-09-2019, 12:05:48 | Диданд: 66