МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Муждаи нав

Муждаи нав

Муждаи нав Тамоми мардуми кишвари моро руњияи фарањмандї фаро гирифтааст, зеро чанде пеш дар ќаламрави кишвар Интихоботи Президенти кишвар шуда гузашту дар он дар байни дигар довталабон Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Эмомалии Рањмон низ номнавис шуда буд, ки хости мардуми кишвар буд. Комиссияи маркази интихоботї ва райпурсии кишвар бањри шафофу демократии гузаштани интихобот тамоми чорањоро медид. Њамаи номзадњо њуќуќ доштанд, ки дар эфирњои телевизиёнњои марказї 45 даќиќа ва шахсони бовариноки онњо то 20 даќиќа ройгон баромад намоянд. Њамчунон рўзномањои љумњуриявии «Љумњурият», «Халќовозї», «Садои мардум» барномањои пеш аз интихоботии онњоро чоп намоянд. Интихобот нишон дод, ки мардуми кишвари мо дорои сатњи баланди худшиносию худогоњї буда, дар ободию сарсабзии кишвар сањми арзанда мегузоранд. Гирифтани зиёди аз 3 милион овози ва ба њарифони худ ба таври раќобати солим ва шафофу демократї дастболо шудани Пешвои муаззами миллат исботи ин гуфтањост. Воќеан њам њар фарде, ки раванди овоздињиро дар њар нуќтаи овоздињи ба мушоњида гирифта шуда бошад, инро борало мушоњида нашуд, ки мардуми кишвар то чї андоза ба Пешвои муаззами миллат ихлосманду бо як самимияти хосе эњтиромаш менамоянд. Банда, мушоњида намудам, ки мардум байни њам бо шодмонию ифтихор мегуфтанд: -Ман ба Љаноби олї овоз додам -Манњам, арзанда аст, -мегуфтанд байни њам роњравон Раванди зиндагї собит намуд, ки њељ амали наку хайрхоњона аз мадди назари мардум пинњон намемонаду халќ онњоро воќеъбинона бањогузорї менамоянд. Соле пеш аз интихобот миёни мардуми мо вожаи Президенти мардумї пайдо шуд. Воќеанњам заминањои воќеии хешро дошт. Тољикистон Бо Президнти тозаинтихоби худ Пешвои муаззами миллат Эмомалї Рањмон ќллањои нав ба навро дар љодаи сиёсату иќтисодиёт, маорифу маънавиёт фатњ менамояд. Ба ин умедашон комил! Шамси Араб Устоди МТМУ №59

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 13-10-2020, 08:58:07 | Диданд: 79