МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Муќовимат бо терроризм ва экстремизм

Муќовимат бо терроризм ва экстремизм

Муќовимат бо терроризм ва экстремизм Баъзан кас бо андеша фурў меравад,ки чаро инсонњо аз њадафу маќсадњои пурѓарази он палидони тахрибкор огоњ нашуда,ба фитнаву дасисаи онњо фирефта мешаванд ва бо њамроњ гардиданд ба сафи онњо, тарафдорї кардани андешаву аќидаашон номаи аъмоли худро сиёњу оила ва наздиконро зери борони маломат ќарор медињанд .. охир,террорист ва экстремист кист.. Аз њисоби,ки шумори онњо меафзояд ва њељ не,ки ба нести равад. Њар касе, ки имони мустањкам ва иродаи ќави дорад, худогоњ ва соњиби аќлу рўњи солим аст,моњияти њастии гуррўњњои террористї-экстремистиро дарк карда, њадафу наќша, сарчашмањои маблаѓгузори ва алоќамандиву муносибаташонро бо дину мазњаб мавриди тањлил ќарор дода метавонанд. Ва њатман муайян хоњад кард,ки террорист ва экстремист дар тўли мављудият кадом рисолатро назди љомеаи исломї анљом дода,ба нафъи ањли башар чї кореро ба сомон расонидааст. Дар замони муосир зуњуроти терроризму ифротгарої ба оину субботу кишварњои олам хаву хатари зиёд эљод карда истодааст ва алайњи он муборизањои шадиде низ роњандози гардидааст. Њама кишварњои олам алайњи терористи ба по хестанд,то пеши роњи ин вабои аср гирифта шавад, аммо љойи таасуф аст,ки ба пешравию комёбї бо душвори ноил мешавем. Банда њамчун ањли зиёии кишвар дар он андешаам,ки танњо бо яроќ мубориза бурдан ба муќобили ин гурўњњо кам аст мо бояд дар мубориза ба муќобили онњо дар идеология хеле фаъол бошем, ба насли љавон муроду маќсади ифлоси нопоки онњоро бо овардани далелњо фањмонем, то онњо аз нодонии љавонон истифода бурда онњоро бо доми худ накашанд. Асоев А мушовири шуъбаи маорифи н. Восеъ

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 09-01-2023, 16:27:33 | Диданд: 41