МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Хиёнат

Хиёнат

Хиёнат Дар шабакањои иљтимои нисбат ба кишвари тозаистиќлоли мо хабарњои гуногуне пайдо мешавад, ки онњо хељ заминаи воќеи надоранд, ба љузъ буњтону дасисабозињо. Чанде пеш гуфторњои беасоси Муњаммад Иќболи Садриддин аз шабакањои иљтимои пайдо шуд, ки хељ замина воќеи надошта њадафи муаллиф ба љуъз тафриќаандози дигар чизеро молик нест. Имрузњо ин дар љањон шабакањои иљтимои хеле зиёд аст ва сайёраи Заминро ба љанги идиологї мекашад, ки оќибати он нохуш аст. Њама љангњои кишвањои Сурияву Ироќ, Шому Фаластин дар њамин замина пайдо шудааст. Мардуми мо аз ин њамаи дасисабозињою гуфторњои мољарочуёна њануз аз солњои 90-уми асри гузашта ошно асту аз оќибатњои бади он бархурдор гашта буд. Ва имрўз њељ ќувваи беруна ба шуури мардуми мо тавсири манфи расонида наметавонад, хоса гуфторњои беасоси шабакањои иљтимоии гуруњои ифродї. Тољикистони озоди мо дар арафаи љашни 30 солагии истиќлолият ќарор дораду амали гардонии њадафи чорумуе худ – саноаткунонии кишвар. Ва насли љавонони мо мо ба накуи дарк менамоянд, ки ояндаи кишвар боз дурахшонтар тобноктар аст. Ва боз таъкидан мегўям, ки њељ ќувваи ифротии беруна ба насли љавону ояндасози мо таъсири бади худро расонида наметавонад. Офтобро ба доман пушонида намешвад, љомеаи љањони њам аз пешравињои кишвари мо ваќифанду онро нодида гирифта наметавонанд. Хиёнат ба Ватан, хиёнат ба модар аст, ин нангро њељ бошандаи кишвар ба душ намегирад. Мо њомии ин ватанем. Мушовири шуъбаи маориф М.Зиёева

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 23-11-2020, 15:09:26 | Диданд: 34