МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Пешгирии љавонон аз гаравидан ба њизбу њаракатњои ифротї ин пеш аз њама баланд бардоштани њисси ватандўсти онњо мебошад!

Пешгирии љавонон аз гаравидан ба њизбу њаракатњои ифротї ин пеш аз њама баланд бардоштани њисси ватандўсти онњо мебошад!

Пешгирии љавонон аз гаравидан ба њизбу њаракатњои ифротї ин пеш аз њама баланд бардоштани њисси ватандўсти онњо мебошад! Солњои охир мураккаб гардидани вазъи ногувор дар баъзе аз мамлакатњои љањон аз он шањодат медињад, ки амалњои террористию экстремистї ба яке аз хатарњои аввалиндараљаи аз байн бурдани њаёти ин ё он мардуми минтаќаи сайёра табдил ёфтааст. Ин зуњуроти номатлуб бештар дар мамлакатњои исломи чашм мерасад. Њар лањзаи фаъолияти пасипардагию ифротии гурўњњои террористию экстремистї хатареро ба њар як марди сулњдўсту ватанпараст ва љомеаи љањонї ба вуљуд меоварад. Роњандозии амалиётњои террористї – экстремисти, ки ин хиёнаткорони зархарид чандин маротиба дар ќаламрави љумњурї ба амал оварданд, ки хеле хатарнок буд, вале хушёриву зиракї ва кордонию мањорати баланди касби кормандони маќомотњои ќудратии кишварамон нагузоштанд, ки ин тахрибкорои ба маќсадњои нопоки худ бирасанд. Бањри аз байн бурдани ифротгарї мо љомеаи шарвандиро зарур ва муњим аст, ки аз аёми хўрдсоли наврасону љавононро аввалин дараља ба ватандўсти, хизмат ба халќу миллат дўст доштани Ватан њидоят намоем, зеро, ки яке аз ќувваи бузург ба зидди ифротгарои ин ватандўсти мебошад Имрўзњо роњбари собиќ ташкилоти террористии нањзат ва дигар пайравони гумроњгашта дар мамлакатњои хориља паноњ бурда, тариќи шабакахои интернетї баромад намуда, аз сиёсати имрўзаи Њукумати Љумњури Тољикистон ба таври хеш натиљагирї кардаву сухан мегуянд. Аммо мо боварии комил дорем, ки њар як сокини Тољикистон, махсусан љавонони баору бананг аз гузаштани пурифтихори миллати ободгару созандаи худ сабаќи мардонагї гирифтаанд ва ба њама он « гуфтаю баромадњо» - и иѓвоангезонаи хоинону ватанфурўшон фирефта

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 09-06-2023, 09:48:22 | Диданд: 137