МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ
ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
НОҲИЯИ ВОСЕЪ

Истиқлолият барои мо гаронарзиш аст

Истиқлолият барои мо гаронарзиш аст

Беҳтарин неъмат ва азизтарин ин истиқлолияти давлатӣ мебошад. Ин дастоварди бузург на ба ҳар як халқу миллат муяссар мегардад.

Баъзан миллату халқияте мавҷуд аст, ки ҳазорсолаҳо талош соҳибистиқлоӣ мекунанду аммо то ҳол марзу бум ва давлат надоранд.

Лек дар шароити имрӯза баъзан нафарон аз хориҷ истода давлатдории моро зери танқид қарор медиҳанд. Онҳо ба умеди хоҷагонашон мехоҳанд ноамниро дар ҷомеаи мо ташкил кунанд. Пўшида нест, ки дар баробари вусъат ёфтани мансабпарастиву мањалгарої ва зиёд гардидани миќдори њизбу созмонњои навтаъсиси њадафманди љумњурї ба љанги шањрвандї кашида шуд. Ин љанг низ мисли њамаи љангњои шањрвандї на ѓолибу на маѓлуб дошт. Талафот, мусибат ва мўњтољиро фаќат як тараф-халќи тољик мекашид.    

         Аз ҳамин рӯ ҳодисаи дирӯз пеш ба вуқуф омада дар шоҳрои Хуҷанд-Душанбе оид ба маҳбасшудагоне, ки аз шаҳри Хуҷанд ба шаҳри Душанбе барои таъмин намудани маҳбасҳо фиристонида шуд.

         Дар ин ҳолат аз тарафи назҳати исломии Тоҷикистон, Муҳиддин Кабирӣ ба ӯҳда дошта, навкарони хоинони давлатро ба ин роҳ равона карда, дар шоҳрои Хуҷанд-Душанбе ҳодисае рӯй дод, ки аз ин 13-нафарро ба ҳалокат оварда расонид.

         Ин хоинони давлат ба воситаи нон (хлеб)-и заҳролудшударо  ба маҳбасшудагон пешниҳоди истеъмол карданд, ки дар ин ҳолат маҳбасшудагон аз истифодаи нон (хлеб)-и заҳродшуда онҳоро ба беморхона бурда заҳролудшудагон ба ҳалокат расиданд. Ин ҳолат ба ҳақли инсони рост наомада, махсусан кори худро пеша мекунанд. Гуйё, ки аз истеъмоли нон ба ин ҳолат расонад. Ин ҳолат ҳам дуруғу, шуръ мебошад.

         Ин ҳолат даст задани ин хоинони давлат буда, ки дар байни аҳолӣ шуру ғавғо мебардоранд то ки Тоҷикистони азизи моро ноором менамоянд.

Худи М.Кабирї хуб медонад, ки миллати тољик аз азал фарњангдўсту сулњпарвар ва тамаддунофар буду њаст ва њамин тавр хоњад монд. Халќи тољик њељ гоње хуни ноњаќ њам нарехтаву барои тасарруфи замини бегонагон њам љањд накардааст. Донишмандону нухбагонаш ба ноадолатї ва бедодгарињои таърихї аз нигоњи фарњангу маданият нигариста, њамеша кўшидаанд, ки онњоро бо роњи дўстию мусолињатомез њал намоянд. Тимсоли бузурги чунин мардони фарзонааш Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон мебошад.

 Ин њама пешравињову хушбахтињо душманони ин миллатро ба кибру ѓурур оварда расонда аст, ки дур аз ватани азизамон дар пайравии бадхоњон истода, чигуфтану чикор карданашонро бањри халалдор намудани амнияти миллии мо намоянд. Чунки бадхоҳон барои бадбини ва нооромии миллати мо сайю талош доранд вале ба мақсади худ намерасанд.

 Имруз низ мардуми шарифи Тољикистон бо дарки воќеияти объективї, бо дастгирї аз сиёсати хирадмандонаи роњарияти олии кишвар, бањри созандагиву бунёдкорї кору фаъолият менамоянд, ки маќсад аз он боз њам ободу зебо гардонидани Ватани азизамон Тољикистон ва тинҷию оромии кишвараморо мехоҳанд то ки зиндагии обод дошта бошанд ва бар зиди душманони ин сарзамин лаънат мехонанд.

 

Назарова Ҳ-сокини ноҳияи Восеъ

 

 

Илова кард: Администратор | Илова шуд: 07-08-2019, 06:59:34 | Диданд: 126